Lillebakken Terrasse

Lillebakken Terrasse Boligsameie – Elverum kommune, utgjør 28 leiligheter ihht. situasjonsplan.

Denne leveransebeskrivelsen omfatter generell standard og leveringsomfang for leiligheter i prosjektet. Tegninger og bilder i salgsoppgaven er illustrasjoner. Leveringsomfang, fargevalg og materialkvaliteter er gjengitt i denne leveringsbeskrivelse.

1. Utvendig
Tomten opparbeides med utomhusanlegg bestående av asfalterte veier og p-plasser i phus, 4 p-plasser bakkeplan samt anlagt plan på de arealer der dette er egnet. Stier, plen og lignende blir sameiets fellesareal som vedlikeholdes av sameiet. Adkomstvei inn fra Sven Morensveg vil være felles for sameiet og dagens bensinstasjon.

Utvendig – tomt
For uten opparbeidelse av tomten for oppføring av boligene, vil tomtene bli opparbeidet med asfalterte innkjøringer/biloppstillingsplasser samt plen (opparbeides etter årstid).

Lekeplass
Leilighetene vil få tilgang til en opparbeidet skjermet lekeplass for barn med lekeapparater.

2. Fellesanlegg
P-anlegg/Carporter/sykkel parkering
P-anlegg utføres i betong med asfaltert dekke. Delvis åpent p-anlegg. Sportsbod følger med til hver bolig som anlegges i p-anlegg. Leilighet nr. 06 44 m2 får kombinert bod/sportsbod i felles arealet i hver etasje og utvendig p-plass på bakkeplan. Leilighet nr. 07 får sportsbod og p-plass i p-hus, samt bod i fellesareal. Det avsettes plass til sykkelparkering i P-hus og utvending foran opp på utvendig fellesareal i 1 plan. P-hus sprinkles i henhold til brannkrav. Det leveres flislagt trapp rundt heishuset fra P hus til fellesareal til alle 4 etasjen. Det leveres også en trapp fra P-hus til bakkeplan i nordenden av bygget som er beregnet for bruk for brannvesenet og er avlåst.

Det blir tilrettelagt for sykkelparkering i p-hus samt utvendig utenfor hovedinngangspartiet. Det blir tilrettlagt for 4 gjesteparkering plasser mot Sven Morens veg.

Heis/trapp
Heis fra p-anlegg til hver etg. bygges i nærhet til fellesarealet. Heis monteres i trappehus som er felles for alle leilighetene. Trapp utføres ihht. TEK 10. Trapperommet er oppvarmet. Hovedtrappen er planlagt utført i betong med fliser.

Dørtelefon
Det leveres dørtelefon med kamera ved hovedinngangen. Dørtelefon styres fra hver leilighet.

Postkassestativ
Felles postkassestativ monteres i fellesgang 1 etasje.

Utvendig bod
Til hver bo-enhet medfølger utvendig bod i felles p-hus anlegg (NB! Gjelder ikke leilighetstype nr. 06). Uisolert bod i enkel oppbygging av tre/netting uten innsyn og uten overflatebehandling. Boden er beregnet til lagring av bildekk, sykler, utemøbler og lignende. Den er ikke egnet til lagring av klær, bøker og lignende.

Fellesarealer
Det monteres utebelysning rundt svalganger, fellesarealer, trapperom, carport, trapp fra carport samt nedkjøring til p-hus. Disse lysene blir styrt av ur eller lyssensor. Det leveres 2 stk frostfrie utekraner til felles benyttelse ved inngangen i 1. etasjen og ved utgangen til lekeplass området.

Renovasjon/søppel
Det etableres felles avfallsrom ihht. Søir sitt system for boliger i henhold til tegninger.

3. Byggteknisk løsninger
P-hus 

Bygget fundamenteres i henhold til forskrifter. Bærekonstruksjoner er og i betong/stål. Utvendig synlig fasade pusses og males. Garasjegulv og gulv i boder asfalteres.

Isolasjon og innervegger.
Termisk isolasjon leveres ihht. TEK 10 og ihht. gjeldende regler for omfordeling av U-verdi, brann og lyd. Innervegger leveres i tre/stål/betong med sparklet og malt gips.

Etasjeskille
Leveres i betong elementer med lyddempende konstruksjoner med parkett på gulv.

Utvendig overflate vegger og tak
Bygningene føres opp med brunbeiset isolert bindingsverk med ytterbordkledning behandlet med 2 strøk og bygget etter TEK 10. ( Etterbehandling må påberegnes etter 4-5 år og vil dekkes av felleskostnadene.) Utvendig tak vil bli utført i flat konstruksjon med papptekking.

Vinduer
Alle vinduer leveres i godkjent utførelse og ihht. varmetapsberegning med meget lav u-verdi (u-verdi 0,8). Vinduer leveres i hvit utførelse (Vinduer mot svalgang kan bli fastkarm med brannklassifiserte vinduer.)

4. Innvendig i leilighetene
Innvendig overflate

Type rom Tak Gulv Vegg
Vindfang/hall Malt Gips/Betong 3 stavs 14 mm eikeparkett Malt Gips/Betong
Stue/kjøkken Malt Gips/Betong 3 stavs 14 mm eikeparkett Malt Gips/Betong
Soverom Malt Gips/Betong 3 stavs 14 mm eikeparkett Malt Gips/Betong
Bad Malt Gips/Betong Standard grå flis Standard hvit flis
Alle soverom Malt Gips/Betong 3 stavs 14 mm eikeparkett Malt Gips/Betong
Innvendig bod Malt Gips/Betong Belegg Malt panelplater
Sportsbod Betong – ubehandlet Betong – ubehandlet Enkle bodvegger
Garasjeanlegg Betong – ubehandlet Betong – ubehandlet Betong – ubehandlet
Fargekode NCS 0502 Y akrylmaling på gips og betong. Standardfliser bad gulv og vegger fremlegges som prøver hos megler. Grå gulv og hvit på vegg.

Takhøyde
Netto etasjehøyde er 2,60, Gang/Entre blir nedforet til ca 2,40. Bad får lavere høyde ca 2,30. Noe innkassing av ventilasjon og tekniske føringer må påregnes.

Dører
Innvendige dører leveres i hvit glatt utførelse med hvite karmer. Vridere i stål.
Ytterdør i tre leveres i hvit utførelse med FG godkjent lås.
Balkong/terrassedør leveres med glasskvalitet som vinduer.

Listverk 
Alle lister leveres hvitmalt i glatt utførelse. Utforinger leveres hvitmalt. Listverk leveres fabrikkmalt med synlig spikerhull. Fotlister leveres i eik.

Innredning
På bad leveres baderomsinnredning i hvit utførelse med heldekkende servanttopp fra 60 til 120 cm, enkelt overskap med speil/lys/stikkontakt. Størrelse på innredning omtrent som viste på plantegning til den enkelte leilighet.

Fyrings- og strømutgifter
Det antas et årlig forbruk på ca 10-17.000 Kwh.
Denne kostanden vil variere etter eget forbruk.

Ventilasjon
Det leveres balansert ventilasjon i alle leilighter. Avtrekk i alle våtrom, WC og kjøkken, tilluft (friskluft) i alle oppholdsrom (stue, soverom). Aggregat plasseres i egnet bod/kjøkkenskap.

Rør og sanitær
Til kjøkken leveres oppvaskkum i stål med blandebatteri og uttak for oppvaskmaskin. Toalett leveres som vegghengt i hvit utførelse. Det kan være en synlig innkassing på vegg hvor toalettet er plassert. Det leveres sluk i gulv på bad. Opplegg for vaskemaskin bad. Det leveres dusjhjørne med termostatstyrt dusjbatteri av typen oras eller tilsvarende.

Brann
Alle leilighetene blir levert med boligsprinkling. Det leveres røykvarslere og slukningsutstyr i henhold til myndighetenes krav.

El-innstallasjon
Boligene leveres med skjult elektrisk anlegg ihht. gjeldende forskrifter – NEK 400. Det leveres standard hvite brytere og stikkontakter. Punktplan for hver bolig ihht. NEK 400 utarbeides for hver bolig. Enkelte steder kan kabler være synlige. Det leveres lys under overskap på kjøkken med stikkontakt, samt armatur på bad. Det leveres enkle lamper i tak på soverom og bod. Kjøkken og stue levers uten lamper. Det leveres utelampe på svalgang og balkong. Det er lagt opp til 1 strømuttak i boder terrasse og bod i p-hus ut over lys i taket. Det leveres motorvarmeruttak til 4 p-plasser på bakkeplan.

Kabel-TV
Opplegg og tilkobling til bredbånd og kabel-tv bestilles av utbygger og organiseres av sameiets styre/beboere. Utbygger vil inngå avtale med Eidsiva Bredbånd om levering av bredbånd og kabel-tv. 47 tv-kanaler, hvorav 7 i HD med 2 MB bredbånd til en kostnad til kr 349 pr mnd som bakes inn i mnd husleie. Bindingstid her er 60 mnd. Hver enkelt kjøper kan kjøpe større bredbånds hastighet.

Balkonger/uteplasser
Boligene leveres med utførelse i treverk. Balkongene i 1 etasje vil få hellelagt/steinbelagt gulv. Rekkverk med glass i godkjent utførelse. Der hvor terrassene er innglasset leveres det sprinkling i henhold til brannkrav.

Elverum Eiendomsselskap 16.05.2014