Beliggenhet
Leilighetsprosjektet i Lillebakken terrasse ligger sentralt i Elverum. Her har man muligheten til å bo sentralt og ha et enklere hverdagsliv. Fra leiligheten kan man ta seg en kort spasertur for å benytte seg av alt som Elverum sentrum kan by på av kafeer, restauranter, forretninger, dagligvarebutikker og øvrige servicetilbud. Det er kort avstand til friluftsområder med fine tur og treningsforhold gjennom hele året. Populære Sagtjernet med badeplass finner man ved en kort spasertur. Barnehage ligger like ved og det er kun ca. 1 km til Frydelund barneskole.

Fra Lillebakken terrasse er det kort vei til Glomma med turområder og pustelunger langs elven. Der finner man badeplasser, parker og benker hvor man kan nyte utsikten, mens Glomma renner stille forbi. Godt utbygd sykkel- og gangstinett.

Bebyggelse
Området består av bolig- og forretningsbebyggelse.

Adkomst
Lillebakken terrasse vil få felles adkomst fra Sven Morensveg, delvis over gnr. 31 og bnr. 16 (bensinstasjon).

Byggemåte
Bærekonstruksjoner i betong/stål. Isolasjon, U-verdi, brann og lyd leveres ihht. TEK 10 og ihht. gjeldende regler. Innervegger leveres i tre/stål/betong med sparklet og malt gips. Etasjeskille i betongelementer. Bygningene oppføres med brunbeiset isolert bindingsverk. Utvendig tak vil bli utført i flat konstruksjon med papptekking. Avlåst trapp fra P-hus til bakkeplan beregnet til bruk for brannvesenet. For øvrig byggteknisk beskrivelse, se vedlagte leveransebeskrivelse.

Innhold
Lillebakken terrasse består av totalt 28 leiligheter fordelt over 4 plan/etasjer. Hvert plan har identisk fordeling av leilighetstyper, bestående av 1. stk. 2-romsleilighet, 4. stk. 3-romsleiligheter og 1 stk. 4-romsleilighet. For nærmere beskrivelse av innhold og areal i de enkelte leilighetstyper, se vedlagte planskisser.

Adkomst til leilighetene via felles gang, trapperom og/eller heis. Én leilighet i 1. etasje har separat utvendig adkomst.

Garasjekjeller med 24 parkeringsplasser og 24 sportsboder. Heis fra garasjekjeller til alle leilighetsplan. Garasjekjeller har felles teknisk rom og er tilrettelagt for sykkelparkering. 4 av leilighetene får parkeringsplass i utvendig carport på bakkeplan. Felles søppelrom i tilknytning til carport.

Utvendige boder på 4,1 kvm som vist på planskisse utenfor leilighetstype 02 tilhører leilighetstype 6 og 7 i hver etasje.

Standard
Lillebakken terrasse får en pen arkitektonisk utførelse med et moderne og estetisk uttrykk. Leilighetene har arealeffektive og gjenomtenkte planløsninger med store vinduer og gode lysforhold som gir en behagelig atmosfære. Alle leilighetene har terrasse/balkong hvor man kan nyte solen på varme sommerdager.

Leilighetene blir meget brukervennlige med enkel adkomst via heis fra parkeringskjeller eller fra felles adkomst i 1. etasje. Leilighetene varierer fra 44 til 110 kvm og gir deg en meget god bokomfort i en trivelig atmosfære.

Ønsker du en enklere og lettere hverdag i en moderne leilighet nær sentrum er Lillebakken terrasse noe for deg!

Alle leilighetene er utført med livsløpstandard og har åpen eller delvis åpen løsning fra stue til moderne kjøkken med innredning som leveres av anerkjent leverandør. Innredningen vil ha slette fronter med god oppbevaringsplass, samt innebygd komfyr og oppvaskmaskin begrenset oppad til kr. 10.000 pr. leilighet. Laminert benkeplate. Fra stuen er det utgang til balkong hvor det er god plass for utemøbler og egen bod.

Eksempler på materialvalg i leilighetene er gulv med 3 stavs 14 mm eikeparkett, vegger og himlinger av gips/betong sparklet og malt med fargekode NCS 0502 Y. Fliselagt gulv og vegg på bad.

Alle leilighetene får tidsriktige og fliselagt bad med grå gulvfliser og hvite veggfliser. Det leveres baderomsinnredning i hvit utførelse med heldekkende servanttopp fra 60-120 cm. Størrelse på innredning vil være som viste på plantegning til den enkelte leilighet. Leilighetene får luftige og lyse soverom og leveres med 1meter garderobeskap pr sengeplass i hvit glatt utførelse. Alle garderober leveres med enkel innredning. All øvrig innredning leveres med standard innredningshøyde (ca 210cm). For øvrig beskrivelse om standard/utstyr, se vedlagt beskrivelse.

Ventilasjon
Det leveres balansert ventilasjon i hver leilighet. Avtrekk i alle våtrom, WC og kjøkken. Tilluft i alle oppsholdsrom. Aggregat plasseres i bod/kjøkkenskap.

Oppvarming
Ihht. kommunale krav skal området betjenes med fjernvarme via Elverum Fjernvarme. Det vil bli levert vannbåren gulvvarme, samt varmt tappevann. Forbruket til oppvarming av vann blir målt i hver leilighet. Gulvvarme i alle rom.

Det blir levert radiator med styring i felles ganger og i trapperom.

Tilvalg
Selger kan gjøre mindre endringer av konstruksjon eller materialvalg uten forhåndsvarsel med likeverdige løsninger/materialer, uten at kontraktsummen endres. Føringsveier for rør og kanaler kan forekomme som sjakter og innkassinger, som ikke nødvendigvis er vist på tegning. Det kan være avvikende takhøyde i bod, bad og vaskerom som følge av rørføringer.
Tilvalg/tilleggsleveranser eller endringer tas direkte med ansvarlig entreprenør eller kjøkkenleverandør. Slike tilvalg/tilleggsleveranser eller endringer (utover standard leveranse fra selger) bestilt av kjøper, kan medføre tillegg i leveringstid og/eller pris.

Tomten
Felles eiertomt for sameiet vil bli på ca 1.500 kvm. Asfaltert felles adkomst, parkering på bakkeplan samt gjesteparkering. Hellebelagt inngangsparti ved 1. etasje. Øvrige områder rundt sameiets bygningsmasse vil bli opparbeidet med plen.
Prosjektet vil få anlagt et felles parkområde med lekeareal og grillplass. Dette vil bli en fin møteplass, hvor man kan ta en kopp kaffe mens man kikker på barn og barnebarn som utfolder seg i lystig lek eller tar et slag boccia med gode naboer mens man venter på at grillmaten skal bli klar. Området vil også kunne bli brukt av eventuelle fremtidige utviklede prosjekt på naboeiendommer/ og dagens naboeiendommer.

Da tomtearealet ikke er oppmålt, tas det forbehold om dets endelige størrelse.

Eiendomsbetegnelse
Området hvor prosjektet skal stå, består i dag av parsellene med gnr. 30, bnr. 337, 553, 722 og gnr. 31, bnr. 1208. Samtlige parseller skal sammenføyes og det er noe usikkert hva som vil bli endelig matrikkelbetegnelse på sameiets fellestomt.

Vei/vann/av løp
Eiendommen vil bli tilknyttet offentlig veg (delvis privat adkomst over naboeiendom), samt offentlig vann- og avløpsnett. Det vil bli tinglyst vegrett.

Sameiet/forretningsfører
Leilighetene vil bli seksjonert og organisert som et sameie. Hver leilighet vil få en ideell sameiebrøk, regnet ut fra eierandel som er beskrevet i vedlagte prisliste.

Selger vil besørge etablering av sameiet. Det vil bli utarbeidet standard vedtekter i forbindelse med seksjonering. Det vil bli engasjert forretningsfører for å ta seg av sameiets økonomi og regnskap. Engsjement vil i utgangspunktet bli gitt med varighet ut sameiets første hele driftsår. Det vil derfra bli opp til sameiet hvor vidt de ønsker å forlenge dette engasjementet.

Dyrehold
Sameiemøtet vil kunne fastsette vanlige ordensregler for sameiet. Det foreligger per dags dato ingen bestemmelser om dyrehold. Det gjøres likevel oppmerksom på at slike type boformer ikke er egnet til utstrakt dyrehold.

Forsikring
Selger forplikter seg til å holde bygningen(e) forsikret frem til overtagelse. Fra og med overtagelse vil eiendommen bli bygningsforsikret via fellespolise gjennom sameiet. Hver enkelt kjøper må etablere egen innboforsikring.

Ligningsverdi
Ligningsverdi fastsettes først etter ferdigstillelse. Ligningsverdien for en primærbolig utgjør 25 prosent av beregnet markedsverdi for boligen. For en sekundærbolig utgjør likningsverdien 40 prosent av boligens beregnede markedsverdi.

For ytterligere informasjon oppfordres interessenter til å ta kontakt med skattemyndighetene.

Felleskostnader
Felleskostnader vil inkludere sameiets drift av fellesarealer, bygningsforsikring, á konto oppvarming via fjernvarme, kabel-tv og bredbånd, avsetninger til vedlikehold og forretningsførsel.

Estimerte månedlige felleskostnader per leilighet fremgår av vedlagte prisliste og er regnet ut fra eierandel (som skal regnes om til seksjonsbrøk ved seksjonering).

Kjøpers ansvar for øvrige sameieres mislighold
For felles ansvar og forpliktelser hefter den enkelte sameier i forhold til sin sameiebrøk, jf. eierseksjonsloven § 24.

Faste løpende kostnader
Utover det som er nevnt under felleskostnader, kommer kostnader til bla. strøm, innboforsikring, kommunale avgifter og renovasjon.

Offentlige/kommunale av gifter
Ikke fastsatt.

Ferdigattest/midlertidig brukstillatelse
Ferdigattest skal foreligge før overtagelse kan finne sted. Midlertidig brukstillatelse kan aksepteres så lenge gjenstående arbeider (hinder for ferdigattest) gjelder andre leiligheter eller utvendige arbeider som ikke er til hinder for at leiligheten kan tas i bruk.

Utleie
Det er ikke kjent med at det foreligger offentligrettslige regler som er til hinder for at leilighetene kan leies ut derom det ikke er i strid med eventuelle vedtekter og ordensregler for sameiet. Eventuell utleie meldes som regel til styret i sameiet.

Konsesjon
Erverv av leilighetene er ikke konsesjonspliktig, men eierseksjonsloven innehar bestemmelse om at en ikke kan eie mer enn to seksjoner/leiligheter i ett sameie.

Odel
Det er ikke odel på eiendommen. 

Heftelser/servitutter/rettigheter/forpliktelser
Det er legalpant for kommunale avgifter og skattekrav. Dernest har sameiet panterett i seksjonen ved eventuell mislighold av betaling av felleskostnader (begrenset oppad til 1 G). Det vil bli opprettet avtale om vegrett over naboeiendom. Kjøper aksepterer ellers at det på eiendommen kan påheftes servitutter/erklæringer som måtte bli påkrevd av offentlig myndighet, herunder erklæring som regulerer drift og vedlikehold av fellesområder, og drift og vedlikehold av energi/nettverk m.m.

Reguleringsmessige forhold
Eiendommen ligger i et område under kommuneplanens arealdel. Gjeldende reguleringsplan er fra 2013 og området er regulert til forretning og boligformål.

Priser/prosedyre
Prisene på leilighetene er faste og fremgår av vedlagte prisliste.

Leilighetene selges etter prisippet “førstemann til mølla”. Leilighetene selges til de priser som er fastsatt og med det utstyr og den standard som følger av vedlagte salgsoppgave og leveransebeskrivelse. De som ønsker å kjøpe leilighet i dette prosjektet, fyller ut og leverer vedlagte tegningsskjema/kjøpsbekreftelse til meglerforetaket (sjekk for solgte enheter, før innlevering).

Selger forbeholder seg retten til å endre priser på usolgte boliger.

Omkostninger
Ved kjøp av fast eiendom betales følgende omkostninger, i tillegg til kjøpesummen:
– Dokumentavgift på 2,5% som beregnes av andel tomteverdi og tekniske anlegg. For dette prosjektet utgjør den totale beregnede tomteverdien
kr 3 000.000,-. Denne summen fordeles på de ulike leilighetene etter eierandel/seksjonsbrøk.
– Tinglysingsgebyr for skjøte, kr 1 060,-.
– Tinglysingsgebyr for pantedokument med kr 1 060,- per dokument.
– Attestgebyr kr 172,-.
Omkostninger for den enkelte leilighet er spesifisert i vedlagte prisliste. Det tas forbehold om økning i gebyrer.

Oppgjør
Så snart selgers garanti i henhold til bustadoppføringslovens § 12 er stilt, innbetaler kjøper 10% av kjøpesummen. Resterende del av kjøpesummen innbetales innen 3 dager før overtagelsen. 10%-innbetalingen skal være fri egenkapital og det kan ikke tas pant i kjøpt bolig for dette beløpet. Stiller selger garanti etter bustadoppføringslovens § 47, kan innbetalt beløp utbetales til selger. Hvis ikke, blir beløpet stående på meglerforetakets klientkonto, under kjøpers rådighet, frem til boligen er overskjøtet til kjøper. Renter på innbetalt beløp tilfaller kjøper.

Overtagelse
Forventet byggetid for prosjektets bygningsmasse er ca 14 måneder, regnet fra og med byggestart. Byggestart skjer så snart samtlige offentlige godkjennelser foreligger (herunder også igangsettingstillatelse) , estimert til 1. september 2014.

Det må påregnes byggeaktivitet i området etter innflytting, og utbygger/entreprenør har således rett til å ha maskiner/utstyr stående i området inntil prosjektet er ferdigstilt. 

Avbestilling
Kjøper har rett til å avbestille ytelsen før overtagelsen etter reglene i bustadoppføringslovens § 52. Ved en eventuell avbestilling må kjøperen erstatte selgerens økonomiske tap som følge av avbestillingen. 

Lov om hvitvasking
Eiendomsmegleren er underlagt Lov om hvitvasking. Dette innebærer at eiendomsmegleren har plikt til å melde fra til Økokrim om ev. mistenkelige transaksjoner.

Eierskifteforsikring/Boligkjøperforsikring
Det er ikke mulig å tegne eierskifte- eller boligkjøperforsikring ved denne type salg/kjøp.

Salgsbetingelser/salgsoppgave/forbehold
Ved salg til forbruker selges leilighetene i henhold til bustadoppføringsloven.
Snarest mulig etter kontraktens underskrift, utsteder selger en garanti for oppfyllelse av sine forpliktelser etter avtalen; jf. bustadoppføringslovens § 12, pålydende 3 % av kjøpesummen i byggeperioden frem til overtagelse. Beløpet økes deretter til 5 % av kjøpesummen og gjelder i fem år etter overtagelse.
Transport av kjøpsrettigheter aksepteres ikke av selger. Leilighetene vil bli overskjøtet til den kjøper som den etablerte/opprinnelige kjøpekontrakten utpeker.

Salgsoppgaven er opprettet 16.05.2014.

Opplysningene i salgsoppgaven er basert på opplysninger gitt av selger samt opplysninger innhentet fra kommune og andre tilgjengelige kilder. Salgsoppgaven er godkjent av selger. Bilder, skisser og tegninger er kun ment til illustrasjon. Møbler, hvitevarer o.l. inngår ikke – utover det som fremkommer av leveringsbeskrivelsen. Fargevalg på boligene kan være noe avvikende i forhold til salgsoppgave. Alle opplysninger gitt i prospektet er gitt med forbehold om rett til endringer som er hensiktsmessige og nødvendige, uten at den generelle standarden forringes. Dette prospektet er ment som en orientering om boligprosjektet og er ikke bindende for den detaljerte utformingen, material- og fargevalg av bebyggelsen og de enkelte enhetene. Alle presentasjoner er av illustrativ karakter, og gir ikke nødvendigvis en eksakt fremstilling av det ferdige prosjekt når det gjelder endelig detaljering av interiør, fasader, materialer og omgivelser. Det tas forbehold om eventuelle trykkfeil i prisliste/prospekt.
Norges vassdrags -og energidirektorat utsteder energiattesten og fører tilsyn med ordningen. Energimerket A og B vil gjelde for passivhus og lavenergiboliger. De fleste nye hus og leiligheter som oppfyller energikravene i dagens byggeforskrift vil få karakteren B og C. Selger forbeholder seg retten til å organisere og fordele parkerings-plasser.
Arealer er i prospekt og prislister oppgitt i bruksareal (BRA) som er leilighetens mål innvendig, innbefattet innvendige boder og vegger. Men ikke medregnet yttervegger.

Følgende dokumenter følger som vedlegg til salgsoppgaven:
– Plan- og fasadetegninger.
– Situasjonsplan fir Lillebakken.
– Leveransebeskrivelse
– Kjøpekontrakt
– Tegningsskjema
Salgsoppgaven er ufullstendig uten alle vedlegg.

Finansiering
Aktiv Eiendomsmegling har avtale med sparebankene i Eika- Gruppen og konsernets produktselskaper om formidling av finansielle tjenester. Ta kontakt med meglerforetaket for et uforpliktende tilbud. Det gjøres oppmerksom på at meglerforetaket mottar provisjon for formidling av finansielle tjenester.

Vederlag og rett til dekning av utlegg
Det er avtalt et fast vederlag på kr 37 500,- og oppgjørsgebyr på kr 5 900,- per solgte leilighet. I tillegg kommer etableringsgebyr for prosjektet med kr 8 900,-. Selger betaler i tillegg for innhenting av opplysninger, for markedsføring av prosjektet og for tinglysing av sikringsobligasjon. Alle beløp er inklusive mva.

Informasjon om meglerforetaket
Aktiv Eiendomsmegling Innlandet AS
Storgata 15, 2406 Elverum
Tlf. 62 43 14 20, Org.nr. 990 189 471

Ansvarlig megler
Line M. Strøm
Tlf. 62 43 14 20/97 09 41 47
l.strom@aktiv.no

Selger/utbygger
Elverum Eiendomsselskap AS
Org.nr. 998 419 735