Lillebakken Terrasse

Flott opparbeidet uteområde med felles parkanlegg, dette vil være et trygt og trivelig område for både små og store!

Lillebakken terrasse består av totalt 28 leiligheter fordelt over 4 plan/etasjer. Hvert plan har identisk fordeling av leilighetstyper. For nærmere beskrivelse av innhold og areal i de enkelte leilighetstyper, se vedlagte planskisser.

Adkomst til leilighetene via felles gang, trapperom og/eller heis. Én leilighet i 1. etasje har separat utvendig adkomst. Garasjekjeller med 28 parkeringsplasser og 28 sportsboder. Heis fra garasjekjeller til alle leilighetsplan.

Garasjekjeller har felles teknisk rom og er tilrettelagt for sykkelparkering. 4 av leilighetene får parkeringsplass i utvendig carport på bakkeplan. Felles søppelrom i tilknytning til carport.

Utvendige boder på 4,1 kvm som vist på planskisse utenfor leilighetstype 02 tilhører leilighetstype 6 og 7 i hver etasje.